Soutěž skončila.

EU

FAQ

Jaká jsou pravidla soutěže? Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Jejich kompletní znění naleznete zde: Jsou pravidla stejná jako v minulém ročníku soutěže? V každém ročníku dochází k určitým změnám. Nově například můžete se svým albem soutěžit pouze v jedné kategorii. Od loňského roku je omezena možnost soutěžit s fotografiemi webových stránek, log nebo reklam příjemců dotace v případech, kdy fotografovaný objekt není hlavním předmětem dotace. V jakých kategoriích se bude soutěžit letos? Hlavní a vedlejší kategorie zůstávají stejné – „Nejtalentovanější fotograf/ka“, „Nejaktivnější fotograf/ka“ a kategorie „Foto před a po“ Co přesně mám fotografovat? Jakýkoliv projekt podpořený z fondů Evropské unie, který je, nebo byl realizován na území České republiky. Kde najdu projekty, které mám fotografovat? Kompletní seznam projektů realizovaných v období 2007-2013 naleznete zde, některé z projektů včetně fotografií naleznete na online mapě projektů na www.mapaprojektu.cz. Nezapomeňte také sledovat Facebook profil www.facebook.com/soutezteSfondyEU. Nebo se jen pozorně dívejte kolem sebe. Z fondů Evropské unie byly od roku 2004 podpořeny  desetitisíce projektů, a proto je velice pravděpodobné, že se některé z nich nachází i ve vašem okolí. Jak poznám, že objekt, který chci fotografovat, je skutečně projektem podpořeným z fondů Evropské unie? U každého projektu musí být na viditelném místě informace, že projekt byl podpořen z fondů Evropské unie. Tato informace má nejčastěji podobu informační tabulky, nebo pamětní desky s názvem projektu a informacemi o projektu. Doporučujeme fotografii pojmout i s tímto viditelným označením. V seznamu operačních programů ani projektů jsem nenašel program Zelená úsporám, jak je to možné? Projekt Zelená úsporám nerozděluje dotace získané z evropských fondů. Jde o národní program Ministerstva životního prostředí, který je financován z prodeje tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Proč v seznamu příjemců nejsou uvedeny všechny programy Evropské územní spolupráce (EÚS)? Česká republika řídí z programů EÚS pouze Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a tudíž eviduje pouze příjemce z tohoto programu. Zbylé programy EÚS jsou řízeny jinými členskými státy EU a Česká republika je jen příjemcem. Neznamená to však, že nemůžete projekty realizované z těchto operačních programů fotit. Naše škola získala dotace z Evropské unie na výuku cizích jazyků, počítačové gramotnosti, atd.? Mohu do soutěže přihlásit fotografie z hodiny? Ano, pokud s tím budou spolužáci souhlasit. Do soutěže je možné přihlásit veškeré projekty, tedy i takzvané měkké projekty – ne jen projekty, které jsou spojeny s výstavbou nebo rekonstrukcí, ale také různá školení, semináře, apod. Pořídil jsem fotografie projektu. Jak je mám přihlásit do soutěže? Vytvořte si uživatelský účet a fotografie projektu nahrajte na soutěžní web. Vaše fotografie budou automaticky zařazeny do soutěže. Jsem amatérský fotograf, má vůbec cenu, abych se do fotografické soutěže hlásil? Určitě, možná se ve vás skrývá talent, který odhalí odborná porota, případně vyfotografujete nejvíce projektů ze všech, nebo jen prostě budete mít štěstí a budete vylosován v pravidelném týdenním losování. Šanci vyhrát má skutečně každý. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku. Tak na nic nečekejte, fotografujte a soutěžte. Soutěž probíhá od 20. 6. do 28. 8. 2016, mohu do soutěže přihlásit fotografie projektů, které jsem pořídil již dříve? Ano, lze. Musí se však jednat o jiné fotografie, než těch, které byly zaslány v předchozích ročnících soutěže. V soutěži se objevil projekt, který jsem měl v plánu fotografovat i já. Mohu do soutěže přihlásit své fotografie s tímto projektem? Ano. Třeba právě vy vyhrajete jednu z hodnotných cen, nebo budete vylosován. Vyfotografoval jsem více projektů, mohu je všechny přihlásit do soutěže? Ano, čím více projektů do soutěže přihlásíte, tím více zvýšíte svoji šanci na výhru. Mé fotografie jsou příliš velké, jak je mám zmenšit? Pro zmenšení fotografie je možné využít několik postupů, zde vám nabízíme jeden z nich:

  1. Potřebujete mít nainstalovaný editor obrázků – například program xnview nebo FastStone. Stáhněte jej zde www.xnview.com nebo zde www.faststone.org/FSViewerDownload.htm.
  2. Nainstalujte stažený program a spusťte
  3. Otevřete v něm vaši fotografii (přejděte do adresáře s fotografií a otevřete dvouklikem na její náhled)
  4. Změňte rozměry fotografie – v menu zvolte Obrázek -> Rozměry… (nebo zmáčkněte SHIFT+S)
  5. Nastavte šířku obrázku na 1280px (výšku neměňte, program vám doplní správnou hodnotu automaticky)
  6. Klikněte na tlačítko OK a obrázek uložte – v menu zvolte Soubor -> Uložit jako…
  7. Výsledný obrázek můžete nahrát na soutěžní web

Více informací o soutěži naleznete v sekci O soutěži a v pravidlech soutěže. Vaše další případné dotazy rádi zodpovíme na souteze@mmr.cz nebo na facebooku.