Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Cyklostezky – Ostravice

Adresa Program
Frýdecká 475, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Hlavním cílem projektu bylo vybudování páteřní cyklistické infrastruktury přes celé město Ostravu v ose sever jih (městská trasa E) a napojení Ostravy na cyklotrasu nadnárodní úrovně Greenwaye Odra-Morava-Dunaj (trasa G) na severní straně a na jižní vytvoření zapojovacího místa směrem do Beskyd a rovněž zpřístupnit občanům bermu řeky Ostravice