Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Modernizace a rozvoj úzkorozchodné dráhy Třemešná ve Slezsku – Osoblaha

Adresa Program
Třemešná ve Slezsku, Třemešná, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Realizací projektu došlo k naplnění cílů projektu investicí do historické úzkorozchodné železniční trati regionu Osoblahy. V rámci projektu byly nakoupeny historické výletní vozy a dieselhydraulická lokomotiva. Rozvoj cestovního ruchu, zvýšení atraktivity regionu