Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 11 měsíci

Nový Jičín – město klobouků

Adresa Program
Muzeum Novojičínska, 28. října, Nový Jičín, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Vybudování Návštěvnického centra Nového Jičína města klobouků pro turisty, rozvoj cestovního ruchu