Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Obvodová komunikace Františkov – II. etapa, 1. část

Adresa Program
Františkov, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Zvýšení bezpečnosti dopravy v řešeném úseku a ke zvýšení plynulosti dopravy