Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku, pro rozvoj cestovního ruchu

Adresa Program
4821, 742 66 Štramberk, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Předmětem projektu byla revitalizace dřevěného kostela v Tamovicí. Smyslem projektu je tuto významnou sakrální stavbu trvale využívat pro rozvoj cestovního ruchu v regionu