Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 12 měsíci

Revitalizace zámeckého parku Raduň

Adresa Program
zámek Raduň, Zámecká, Raduň, Česká republika OP Životní prostředí

Předmětem podpory je obnova zámeckého parku v k.ú Raduň. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů a výsadba dřevin.