Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny

Adresa Program
Hradní lávka, Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu bylo vytvořit na území Statutárního města Ostrava relaxačně – sportovní zónu u vody, poskytující zázemí pro volnočasové vodácké aktivity a vodní sporty a související vzdělávací činnost v tematickém rozsahu daném blízkostí řeky.
Objekt je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený a bude sloužit jako zázemí pro:
1. volnočasové aktivity na vodě pro místní obyvatele,
2. organizovanou volnočasovou a zájmovou činnost vodáckých klubů,
3. edukační činnost