Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Stavební úpravy Národního domu Bohumín čp. 37, Starý Bohumín

Adresa Program
nám. Svobody 10, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, Česká republika ESPON 2013

Stavební úpravy Národního domu v Bohumíně byly provedeny v rámci programu Jessica. Jessica: Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Operační rámec JESSICA vymezuje balíček právních předpisů týkajících se strukturálních fondů EU pro programové období 2007 až 20131. V současné době se vypracovávají operační postupy, které nabudou účinku, jakmile Evropská komise oficiálně schválí operační programy2.
Aby členské státy mohly využít zdroje JESSICA, musejí do svých operačních programů zahrnout městskou agendu, nejlépe společně s prohlášením o potenciálním využití JESSICA pro realizaci této agendy. Členské státy poté rozhodnou, jaký podíl prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů chtějí použít prostřednictvím JESSICA.
JESSICA neznamená nový zdroj finančních prostředků pro členské státy; jedná se spíše o nový způsob použití stávajících přídělů ze strukturálních fondů na podporu projektů rozvoje měst.