Soutěž skončila.

EU

Přidal

před 10 měsíci

Výtopna „U Korýtka“

Adresa Program
U Výtopny 3164, Zábřeh, 700 30 Ostrava-Ostrava-jih, Česká republika ROP NUTS II Moravskoslezsko

Demolice kotelny – zřízení centrální spisovny v celém objektu