Soutěž skončila.

EU

O nás

MMR-budovaMinisterstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

  • regionální politiky,
  • politiky bydlení,
  • rozvoje domovního a bytového fondu,
  • nájmu bytů a nebytových prostor,
  • územního plánování,
  • stavebního řádu,
  • vyvlastnění,
  • investiční politiky,
  • cestovního ruchu,
  • veřejné dražby a pohřebnictví.

Více na www.mmr.cz.

MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Kromě toho je také řídicím orgánem dvou operačních programů – Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2014–2020. V programovém období 2007–2013 bylo MMR řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a Operačního programu Technická pomoc.
Bližší informace o fondech Evropské unie naleznete na www.dotaceEU.cz.

Kontakt:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Oddělení publicity EU

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Telefon: 800 200 200 (linka Eurofon)

Email: souteze@mmr.cz