Soutěž skončila.

EU

Partneři

Žádná soutěž se neobejde bez partnerů, stejně je tomu i u Vyfoť projekt. Tuto soutěž podporují:

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele.

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.